Disclaimer

 

Het auteursrecht op deze website berust bij Evita Tjon A Ten, die als Ms Top of the World Plus Size Suriname 2019 in november 2019 deelneemt aan de Ms Top of the World Plus Size 2019 in Kiev (Oekraïne). Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van Evita Tjon A Ten, tenzij anders aangegeven. Evita Tjon A Ten zal als deelnemer aan de Ms Top of the World Plussize Suriname 2019 uiterste zorgvuldigheid betracht bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid hiervan. Evita Tjon A Ten aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook, ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De informatie en aanbevelingen op deze website, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Support Miss Evita

 

Deelnemen aan een verkiezing op dit niveau is een kostbare aangelegenheid. Alle support is dus van harte welkom. Voor bedragen vanaf 250 euro zijn er speciale pakketten. Mocht u willen sponsoren vanuit uw bedrijf dan kunt u contact met ons opnemen zodat we u alle informatie over de sponsorpakketten kunnen toezenden. Alvast bedankt!

Neem contact op

Informatie

Social Media